vieclam24h

Hướng dẫn thao tác nhà tuyển dụng

Danh sách hướng dẫn thao tác tính năng cho Nhà tuyển dụng

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng

2. Hướng dẫn xác thực email

3. Hướng dẫn đăng nhập 

4. Hướng dẫn đổi mật khẩu

5. Hướng dẫn đăng tin tuyển dụng

6. Hướng dẫn tìm kiếm hồ sơ

7. Hướng dẫn gửi phản hồi ứng viên

8. Hướng dẫn đăng tải Giấy phép kinh doanh

9. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

10. Hướng dẫn cấu hình chuyên trang

------------

Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thao tác, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn đang chăm sóc tài khoản của Quý khách tại box thông tin:

Hoặc liên hệ Bộ phận hỗ trợ Nhà tuyển dụng:

+ Email hỗ trợ: ntd@vieclam24h.vn

+ Hotline hỗ trợ: (024) 7308 2424 và (028) 7108 2424

Chúc Quý khách tuyển dụng nhân tài thành công.