HƯỚNG DẪN THAO TÁC NHÀ TUYỂN DỤNG

Hướng dẫn người tìm việc nộp hồ sơ

Sau khi đã tìm kiếm được một công việc phù hợp trên Vieclam24h.vn, bạn có thể nộp hồ sơ cho Nhà tuyển dụng qua các bước sau đây:

Bước 1. Tại trang chi tiết tin tuyển dụng, bạn bấm vào nút "Nộp hồ sơ".

Bước 2. Tại màn hình ứng tuyển, bạn chọn hồ sơ muốn nộp và bấm vào nút "Nộp hồ sơ" để gửi đến Nhà tuyển dụng.

Bạn có 3 cách để lựa chọn hồ sơ để nộp:

  • Cách 1: Nếu bạn chưa có hồ sơ nào trên Vieclam24h.vn, bạn có thể "Tạo hồ sơ từng bước" theo mẫu của Việc Làm 24h và gửi đến Nhà tuyển dụng.

  • Cách 2: Nếu bạn đã có hồ sơ trên Việc Làm 24h, bạn chọn hồ sơ đã tạo và gửi đến Nhà tuyển dụng.

  • Cách 3: Nếu bạn đã có file hồ sơ tại máy tính, bạn bấm vào nút "Gửi nhanh hồ sơ từ máy tính cho Nhà tuyển dụng" để tải file hồ sơ từ máy tính và gửi đến Nhà tuyển dụng.

Bước 3: Sau khi chọn loại hồ sơ để nộp, bạn bấm vào nút "Nộp hồ sơ". Khi đó bạn sẽ nhận được thông báo "Nộp hồ sơ thành công" và các hồ sơ đã duyệt của bạn sẽ được gửi đến Nhà tuyển dụng.

Ngay bây giờ, bạn hãy chủ động tìm kiếm và ứng tuyển ngay vào các công việc phù hợp từ hàng nghìn Nhà tuyển dụng uy tín trên Vieclam24h.vn

------------
Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thao tác, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn đang chăm sóc tài khoản của Quý khách tại box thông tin:
+ Email hỗ trợ:ntd@vieclam24h.vn
+ Hotline hỗ trợ:(024) 7308 2424(028) 7108 2424
Chúc Quý khách tuyển dụng nhân tài thành công.