HƯỚNG DẪN THAO TÁC NHÀ TUYỂN DỤNG

Hướng dẫn Nhà tuyển dụng đăng tin

Để đăng tin trên Vieclam24h.vn, Quý khách chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Truy cập vào trang "Quản lý tin tuyển dụng" hoặc bấm vào đây.

Bước 2. Tại trang Quản lý tin tuyển dụng, Quý khách bấm "Tạo tin tuyển dụng mới".

Bước 3. Tại form đăng tin, Quý khách điền đầy đủ các thông tin yêu cầu. 

Các thông tin yêu cầu gồm có:

1. Thông tin vị trí tuyển dụng

+ Vị trí tuyển dụng (bắt buộc): Quý khách nhập tiêu đề vị trí tuyển dụng.

+ Cấp bậc (bắt buộc): Quý khách chọn cấp bậc của vị trí.

+ Cổng việc làm (bắt buộc): Quý khách chọn cổng việc làm tương ứng với cấp bậc.

+ Ngành nghề (bắt buộc): Quý khách được chọn tối đa 3 ngành nghề tương ứng với vị trí tuyển dụng.

+ Địa điểm làm việc (bắt buộc): Quý khách được chọn tối đa 5 địa điểm làm việc.

+ Hình thức làm việc (bắt buộc): Quý khách chọn hình thức làm việc.

+ Mức lương (bắt buộc): Quý khách chọn mức lương cần tuyển.

+ Mức hoa hồng (không bắt buộc): Quý khách nhập mức hoa hồng (nếu có).

+ Thời gian thử việc (không bắt buộc): Quý khách nhập thời gian thử việc.

+ Số lượng cần tuyển (bắt buộc): Quý khách lưu ý chỉ nhập số.

+ Kinh nghiệm (bắt buộc): Quý khách chọn khoảng kinh nghiệm của vị trí cần tuyển.

+ Yêu cầu bằng cấp (bắt buộc): Quý khách chọn trình độ bằng cấp của vị trí cần tuyển.

+ Yêu cầu giới tính (không bắt buộc): Quý khách chọn yêu cầu về giới tính.

+ Yêu cầu độ tuổi (không bắt buộc): Quý khách chọn yêu cầu về độ tuổi.

+ Mô tả công việc (bắt buộc): Quý khách nhập tối thiểu 100 ký tự.

+ Quyền lợi được hưởng (bắt buộc): Quý khách nhập tối thiểu 100 ký tự

+ Yêu cầu khác (không bắt buộc): Quý khách có thể nhập yêu cầu khác (nếu có).

+ Hồ sơ bao gồm (bắt buộc): Chỉ hiển thị với tin đăng chọn Cổng Lao động phổ thông.

+ Hạn nộp hồ sơ (bắt buộc): Quý khách chọn hạn nộp hồ sơ cho vị trí tuyển dụng.

2. Thông tin liên hệ của vị trí tuyển dụng

Vieclam24h.vn mặc định thông tin liên hệ của tin đăng là thông tin liên hệ của tài khoản Nhà tuyển dụng, nếu Quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin khác có thể chỉnh sửa lại các thông tin sau:

+ Tên người liên hệ: Quý khách điền tên người liên hệ.

+ Địa chỉ liên hệ: Quý khách điền địa chỉ liên hệ.

+ Số điện thoại liên hệ: Quý khách điền số điện thoại liên hệ (phải là số hợp lệ và đang còn giá trị sử dụng).

+ Email liên hệ: Quý khách điền email liên hệ  (phải là email hợp lệ và đang còn giá trị sử dụng).

3. Trạng thái hiển thị tin

Quý khách chọn trạng thái "Hiển thị tin" hoặc "Ẩn tin".

+ Hiển thị tin: tin đăng sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Vieclam24h.vn sau khi được kiểm duyệt.

+ Ẩn tin: tin đăng sẽ không hiển thị khi tìm kiếm trên Vieclam24h.vn.

Bước 4. Sau khi điền xong các thông tin, Quý khách bấm vào nút "Đăng tin".

Khi đó, Quý khách sẽ thấy thông báo "Tin tuyển dụng đã được đăng thành công".

Như vậy là Quý khách đã đăng tin thành công trên Vieclam24h.vn. Quý khách có thể đăng tin tuyển dụng ngay hoặc tìm kiếm hồ sơ ứng viên phù hợp trên Vieclam24h.vn.

------------

Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thao tác, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn đang chăm sóc tài khoản của Quý khách tại box thông tin:

------------
Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thao tác, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn đang chăm sóc tài khoản của Quý khách tại box thông tin:
+ Email hỗ trợ:ntd@vieclam24h.vn
+ Hotline hỗ trợ:(024) 7308 2424(028) 7108 2424
Chúc Quý khách tuyển dụng nhân tài thành công.