HƯỚNG DẪN THAO TÁC NHÀ TUYỂN DỤNG

Hướng dẫn gửi phản hồi cho Người tìm việc

Gửi phản hồi: là tính năng hỗ trợ Nhà tuyển dụng liên hệ với ứng viên qua email sau khi đã xem thông tin liên hệ.

Bước 1. Tại chi tiết hồ sơ ứng tuyển/ hồ sơ đã xem thông tin liên hệ, Quý khách bấm chọn "Gửi email".

Bước 2. Tại trang "Gửi email cho ứng viên", Quý điền các thông tin yêu cầu sau đó bấm vào nút "Gửi email".

Các thông tin yêu cầu bao gồm:

+ Loại email (không bắt buộc): Quý khách có thể chọn các mẫu mail có sẵn để gửi cho ứng viên.

+ Tiêu đề email (bắt buộc): Quý khách nhập tiêu đề email.

+ Nội dung email (bắt buộc): Quý khách nhập nội dung email cần gửi đến ứng viên.

Sau khi bấm "Gửi email", hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Gửi email cho ứng viên thành công.".

Lúc này, ứng viên sẽ nhận được email với thông tin phản hồi của Quý khách.

Bây giờ, hãy liên hệ với nhân viên tư vấn đang chăm sóc tài khoản của Quý khách để đăng ký gói dịch vụ và sử dụng tính năng Gửi phản hồi ứng viên ngay.

------------

Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thao tác, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn đang chăm sóc tài khoản của Quý khách tại box thông tin:

------------
Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thao tác, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn đang chăm sóc tài khoản của Quý khách tại box thông tin:
+ Email hỗ trợ:ntd@vieclam24h.vn
+ Hotline hỗ trợ:(024) 7308 2424(028) 7108 2424
Chúc Quý khách tuyển dụng nhân tài thành công.