1

Nhập thông tin


2

Hoàn thành

Đăng ký gói cam kết CV ứng tuyển

Cam kết thu hút đủ số lượng CV ứng tuyển sau khi kết thúc gói


Chọn gói số lượng CV

Đảm bảo tìm đủ số lượng cần CV trong vòng 14 ngày từ gói dịch vụ

Tổng đài tư vấn


Hotline - 24/7

(0247) 108 3456