vieclam24h

Việc làm mới nhất ngày 21/01/2017 (5,340)

Công ty TNHH Power Logics Vina

Địa chỉ: KCN Khai Quang- TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (02113 565 222)

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Vĩnh Phúc
Hạn nộp hồ sơ : 03/02/2017

Công ty TNHH Power Logics Vina

Địa chỉ: KCN Khai Quang- TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (02113 565 222)

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 10 – 15 triệu
Địa điểm làm việc : Vĩnh Phúc
Hạn nộp hồ sơ : 03/02/2017

Công ty Cổ phần Đào tạo VietFuture

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Láng Trung, Số 60, Ngõ 850, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 5 - 7 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 20/03/2017

Công ty Cổ phần Đào tạo VietFuture

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Láng Trung, Số 60, Ngõ 850, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 5 - 7 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 21/03/2017

Công ty TNHH Power Logics Vina

Địa chỉ: KCN Khai Quang- TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (02113 565 222)

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 10 – 15 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 03/02/2017

Công ty TNHH Power Logics Vina

Địa chỉ: KCN Khai Quang- TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (02113 565 222)

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Vĩnh Phúc
Hạn nộp hồ sơ : 03/02/2017

Công ty TNHH Power Logics Vina

Địa chỉ: KCN Khai Quang- TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (02113 565 222)

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 03/02/2017

Công ty TNHH Power Logics Vina

Địa chỉ: KCN Khai Quang- TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (02113 565 222)

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 03/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh

Địa chỉ: Tòa nhà KS Mường Thanh Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Thương Hiệu Kelly Bui

Địa chỉ: Tầng 4 – Số 6 Bích Câu - Đống Đa - Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Thái Nguyên
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 01/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Phú Thọ
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hòa Bình
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Thái Bình
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Thái Nguyên
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Điện Biên
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Bắc Kạn
Hạn nộp hồ sơ : 03/03/2017

Công Ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Địa chỉ: Lô D1 Khu CN Phùng, Đan Phượng,Hà Nội/ Lô 22-23 Đường 398 Xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 5 - 7 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 05/03/2017

Công ty TNHH Kiến trúc-Xây dựng Trung Xuyên

Địa chỉ: Phòng 906B, tầng 9 tháp văn phòng Hồ Gươm plaza, 102-104 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, HN

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 10 – 15 triệu (+ Hoa hồng từ 127% đến 127%)
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 01/05/2017

Công Ty TNHH Cơ Khí Quảng Long Xương

Địa chỉ: Công ty TNHH Cơ Khí Quảng Long Xương- Cụm CN An Đồng- An Lâm- Nam Sách- Hải Dương

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 10 – 15 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Tĩnh
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công ty cổ phần máy tính Hà Nội

Địa chỉ: Số 129 + 131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2017

Công ty CP Traum Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, 21T2, dự án Hapulico Complex, số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2017

Công ty CP Traum Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, 21T2, dự án Hapulico Complex, số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 01/03/2017

Công ty CP Traum Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, 21T2, dự án Hapulico Complex, số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 01/03/2017

TNHH INTOPS Việt Nam

Địa chỉ: KCN Yên Phong - Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh

Quy mô công ty: Trên 1000 nhân viên

Mức lương : 5 - 7 triệu
Địa điểm làm việc : Bắc Ninh
Hạn nộp hồ sơ : 12/02/2017

Công ty TNHH Công nghệ Nhất Minh

Địa chỉ: Phòng 4V, tòa nhà Hồng Hà II, số 57 ngõ 66 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Mức lương : 10 – 15 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2017

Công ty TNHH Truyền thông Halotimes

Địa chỉ: 42 Phan Anh, P.An Đông, TP.Huế

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu
Địa điểm làm việc : Thừa Thiên Huế
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

LyLy Spa

Địa chỉ: Số 72, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 5 - 7 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 15/02/2017

Công ty TNHH Trần Thành

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nam Thăng Long - Phường Thụy Phương - Quận BắcTừ Liêm - HN

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2017

Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Tấn Khoa

Địa chỉ: 202 Âu Cơ, Tây Hồ

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 5 - 7 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2017

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản G5

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Tên người liên hệ: PHÒNG HCNS

Quy mô công ty: Từ 100 - 499 nhân viên

Mức lương : 5 - 7 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Công ty TNHH Manulife Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Manulife Tower, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu (+ Hoa hồng từ 10% đến 40%)
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2017

Công ty TNHH Sebang Chain Vina

Địa chỉ: Đường D2, khu C, Khu công nghiệp Hòa Mạc, TT Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Mức lương : 10 – 15 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nam
Hạn nộp hồ sơ : 15/02/2017

Công ty TNHH cơ khí chính xác Denko Việt Nam

Địa chỉ: Số 66 - ngõ 165 Cầu Giấy - P. Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Mức lương : 5 - 7 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017

Mai Hoang Infomatic

Địa chỉ: Số 241 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 21/02/2017

Mai Hoang Infomatic

Địa chỉ: Số 241 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 21/02/2017

Mai Hoang Infomatic

Địa chỉ: Số 241 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Mức lương : 7 – 10 triệu
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 21/02/2017

Celia Authentic and Spa

Địa chỉ: 36 Triệu Việt Vương

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Mức lương : 3 - 5 triệu (+ Hoa hồng từ 5% đến 10%)
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ : 20/02/2017
Gửi và chia sẻ Việc làm cổng Việc làm Quản lý qua:
Sắp xếp theo: ABC | Nhóm ngành | Ngành hot

Xem tất cả ngành nghề

Việc làm mới ngành Nhân viên kinh doanh ngày 21/01/2017 (88)

Việc làm mới ngành Thời trang ngày 21/01/2017 (66)

Việc làm mới ngành Quản trị kinh doanh ngày 21/01/2017 (100)

Việc làm mới ngành Xuất, nhập khẩu ngày 21/01/2017 (54)

Việc làm mới ngành Kế toán-Kiểm toán ngày 21/01/2017 (123)

Việc làm mới ngành Marketing-PR ngày 21/01/2017 (127)

Việc làm mới ngành IT phần cứng/mạng ngày 21/01/2017 (44)

Việc làm mới ngành Điện-Điện tử ngày 21/01/2017 (97)

Việc làm mới ngành Dịch vụ ngày 21/01/2017 (102)

Việc làm mới ngành Cơ khí-Chế tạo ngày 21/01/2017 (32)

Việc làm mới ngành Nhân sự ngày 21/01/2017 (98)

Việc làm mới ngành Giáo dục-Đào tạo ngày 21/01/2017 (44)

Việc làm mới ngành Tư vấn ngày 21/01/2017 (142)

Việc làm mới ngành Ngành nghề khác ngày 21/01/2017 (42)

Hotline cho nhà tuyển dụng
Miền Bắc:(04) 7308 2424

0916 374 578 Ms. Ngọc Hoa

0913 559 378 Ms. Kim Đan

0915 299 341 Ms. Phương Lan

0915 758 809 Ms. Ánh Nguyệt

0911 737 520 Ms. Phương

0911 737 532 Ms. Thị Yến

0918 968 793 Ms. Nguyễn Hương

0918 968 811 Ms. Mai Ngọc

0915 299 344 Ms.Lý

0919 290 891 Ms. Thu Hường

0911 737 533 Ms. Phương Nhung

0915 299 340 Ms.Hải

0911 737 534 Ms. Thu Hà

0919 290 889 Ms. Thảo Linh

0911 737 527 Ms.Yến

0911 737 528 Ms. Phùng Trang

0918 968 799 Ms. Lan Hương

0911 737 531 Ms. Phương Thảo

0911 413 938 Ms. Linh

0911 737 530 Ms. Kiều Tuyết

0911 737 521 Ms.Vũ Anh

0919 290 890 Ms.Lán

0911 737 523 Ms. Bích Đào

0911 737 519 Ms.Lê Thúy

0919 290 896 Ms. Thanh Huyền

0911 736 618 Ms.Thanh

0911 737 568 Ms.Thùy Linh

0911 737 569 Ms. Hà Trang

0911 736 686 Ms. Thắm

0914 253 938 Ms. Nguyễn Ninh

0915 299 343 Ms. Nguyễn Hường

0919 290 894 Ms. Hà Giang

0919 290 892 Ms. Nguyễn Thuý

0915 299 342 Ms. Hồng Nhung

0918 968 798 Ms. Ánh Hoa

0918 968 809 Ms. Mai Hương

0917 563 088 Ms. Kim Hoà

0919 289 278 Ms. Việt Hà

Hotline cho người tìm việc
Giờ hành chính
Miền Bắc: (04) 7309 2424
Miền Nam: (08) 7309 2424
`