insurance.svg
Công ty Cổ phần Việc làm 24h chỉ cung cấp cơ hội việc làm DUY NHẤT trên website vieclam24h.vn, hãy cẩn trọng với các hình thức cung cấp việc làm khác bạn nhé!Xem thêm
Người tìm việc
Đăng ký/Đăng nhập

CHÍNH SÁCH DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong quá trình Người Tìm Việc (sau đây gọi là “Khách hàng”) sử dụng website có tên miền Vieclam24h.vn của Công ty Cổ phần Việc Làm 24h (sau đây gọi là “Nền Tảng”), Công ty Cổ phần Việc Làm 24h (sau đây gọi là “Việc Làm 24H”) có thể thu thập, lưu trữ, phần tích, sử dụng, gửi đi thông tin của Khách Hàng theo các điều khoản dưới đây:

1. Phạm vi thông tin thu thập:

1.1   Để sử dụng Nền Tảng (tự tìm việc trên nền tảng, công khai thông tin để nhà tuyển dụng liên hệ Khách Hàng, liên hệ với chúng tôi...), Quý Khách Hàng có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ và thông tin cá nhân khác cần thiết tại từng thời điểm (“Thông tin cá nhân”). Mọi thông tin khai báo là hoàn toàn TỰ NGUYỆN và phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Việc Làm 24H không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.

1.2   Nền Tảng cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Quý Khách Hàng xem, số links (liên kết) mà Khách Hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Nền Tảng. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Khách Hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào Nền Tảng, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Mục đích sử dụng thông tin: Các thông tin mà Nền Tảng thu thập của Khách Hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:

2.1 Cung cấp dịch vụ: Việc Làm 24H sẽ gọi điện/gửi tin nhắn để xác thực Khách Hàng, Công khai thông tin mà khách hàng đồng ý công khai cho các nhà tuyển dụng nhằm mục đích tìm việc của Khách Hàng, Gửi cho các Nhà Tuyển Dụng có nhu cầu phù hợp với thông tin tìm việc của Khách Hàng khi Khách Hàng bật chức năng Đồng ý gửi thông tin các nhân của Khách Hàng cho Nhà Tuyển Dụng thông qua công cụ “Cho phép tìm kiếm” tại trang cá nhân của Khách Hàng trên Nền Tảng (sau đây gọi là “Tính Năng Chia Sẻ”).


2.2 Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại của Việc Làm 24H, gửi thư đề xuất công việc phù hợp với Khách Hàng.


2.3 Gửi thông tin về các chính sách, quy định sử dụng, các thỏa thuận khi sử dụng Nền Tảng.


2.4 Giải quyết khiếu nại.


2.5 Thông tin về việc trao thưởng cho Khách Hàng khi trúng thưởng.


2.6 Các khảo sát để chăm sóc Khách Hàng tốt hơn.


2.7 Xác nhận các thông tin về kỹ thuật và bảo mật thông tin Khách Hàng.


2.8 Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.


2.9 Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ Khách Hàng.


3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Nền Tảng.


4. Các bên có thể tiếp cận Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng:

Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng được Việc Làm 24H cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích nêu tại mục 2:

4.1 Các Nhà Tuyển Dụng khi Khách Hàng bật mở Tính Năng Chia Sẻ.

4.2 Các bên thứ ba khác nếu được sự đồng ý của Quý Khách Hàng tại từng thời điểm.

4.3 Các Cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật


5. Cách thức thu thập, lưu trữ, xử lý, chia sẻ Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của Khách Hàng được thu thập thông qua hoạt động của Khách Hàng trên Nền Tảng sẽ được lưu trữ tại hệ thống của bên thứ ba và bảo đảm an toàn dưới sự quản lý của Việc Làm 24H.


Việc xử lý Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ do Việc Làm 24H tự thực hiện mà không có sự can thiệp của bất cứ bên thứ ba nào.


Thông tin cá nhân của Khách Hàng chỉ được Việc Làm 24H gửi cho Nhà Tuyển Dụng khi và chỉ khi Khách Hàng bật mở Tính Năng Chia Sẻ.


6. Quyền của Khách Hàng đối với Thông tin cá nhân: Khách Hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật đối với Thông tin cá nhân của mình.

6.1 Khách Hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân bằng các hình thức sau:


(a)   Đăng nhập vào trang quản lý thông tin Khách Hàng, tự chỉnh sửa lại hoặc xóa thông tin của Khách Hàng.

(b)   Gọi điện thoại đến tổng đài (028) 7109 2424 hoặc (024) 7308 2424: Việc Làm 24H sẽ hướng dẫn khách hàng chỉnh sửa/xóa thông tin.

(c)   Gửi góp ý trực tiếp từ Nền Tảng, Việc Làm 24H sẽ kiểm tra thông tin và liên lạc lại với Quý Khách Hàng để xác nhận thông tin và chỉnh sửa/xóa thông tin Khách Hàng khi các thông tin đã được xác minh đầy đủ và chính xác.6.2   Ngoài việc thực hiện các quyền đối với Thông tin cá nhân đã được thiết lập sẵn tại Nền Tảng như nêu tại mục 6.1, đối với các quyền khác, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến email để nêu rõ cụ thể yêu cầu. Sau khi nhận được yêu cầu của Khách Hàng, Việc Làm 24H thông báo cho Khách Hàng cân nhắc trước các hạn chế, hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra nếu thực hiện theo các yêu cầu của Khách Hàng trước khi thực hiện yêu cầu đó. Email tiếp nhận yêu cầu:   ntv@vieclam24h.vn


7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý Thông tin cá nhân:

7.1   Hậu quả: Thông tin cá nhân bị tiết lộ cho các chủ thể khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng; hoặc bên thứ ba có thể tiếp cận Thông tin cá nhân và sử dụng vào mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng.

7.2   Thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: mất tài sản; hoặc danh dự, uy tín của Khách hàng bị xâm phạm.

7.3   Hậu quả, thiệt hại khác mà Việc Làm 24H không thể lường trước được do các nguyên nhân khách quan.


8. Hậu quả pháp lý, thiệt hại khi Khách Hàng từ chối chính sách này:

Khi Khách Hàng từ chối chính sách này, Việc Làm 24H sẽ không có quyền thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ bất kỳ Thông tin cá nhân nào của khách hàng.

Điều này đồng nghĩa với việc, Việc Làm 24H sẽ không thể tiếp cận và phân tích nhu cầu tìm việc của Khách Hàng để có những đề xuất công việc phù hợp nhất với Khách Hàng. Bên cạnh đó, các Nhà Tuyển Dụng cũng sẽ không nhìn thấy bất kỳ thông tin tìm việc nào của Khách Hàng để Nhà Tuyển Dụng có thể đề nghị những công việc phù hợp.

Và quan trọng nhất, Khách hàng sẽ không thể sử dụng các tính năng, dịch vụ do Việc Làm 24H cung cấp (tìm việc, ứng tuyển công việc,…).

9. Điều khoản chung:

Việc Làm 24H có quyền chỉnh sửa, cập nhật Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên Nền Tảng và sẽ được ghi ngày để Khách Hàng nhận biết được bản mới nhất.