vieclam24h

Trang Trí Hồ Sơ Xin Việc

Tạo ngay CV xin việc đẹp, chuyên nghiệp với nội dung ấn tượng theo các mẫu dưới đây. Bạn có thể download các mẫu CV xin việc làm online mới nhất này hoặc dùng để ứng tuyển trực tiếp vào các vị trí phù hợp.

Mẫu hồ sơ 1

Mẫu hồ sơ 2

Mẫu hồ sơ 3

Mẫu hồ sơ 4

Mẫu hồ sơ 5

Mẫu hồ sơ 6

Mẫu hồ sơ 7

Mẫu hồ sơ 8

Mẫu hồ sơ 9