vieclam24h

Trang Trí Cv/ Hồ Sơ Xin Việc Hướng dẫn trang trí hồ sơ »

Vui lòng chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng để tiếp tục. Nếu chưa biết cách dùng tính năng này, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Mẫu CV/ Hồ Sơ 1

Mẫu CV/ Hồ Sơ 2

Mẫu CV/ Hồ Sơ 3

Mẫu CV/ Hồ Sơ 4

Mẫu CV/ Hồ Sơ 5

Mẫu CV/ Hồ Sơ 6

Mẫu CV/ Hồ Sơ 7

Mẫu CV/ Hồ Sơ 8

Mẫu CV/ Hồ Sơ 9