Vui lòng chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng để tiếp tục. Nếu chưa biết cách dùng tính năng này, bạn có thể xem hướng dẫntại đây.
Mẫu CVẤn tượng
Mẫu CVNổi bật
Mẫu CVTiêu chuẩn

Mẫu CV Ấn tượng

Chọn màu:

Mẫu CV Nổi bật

Chọn màu:

Mẫu CV Tiêu chuẩn

Chọn màu:

Mẫu CVCổ điển
Mẫu CVThanh lịch
Mẫu CVCá tính

Mẫu CV Cổ điển

Chọn màu:

Mẫu CV Thanh lịch

Chọn màu:

Mẫu CV Cá tính

Chọn màu:

Mẫu CVChuyện nghiệp
Mẫu CVTheo thời gian
Mẫu CVCao cấp

Mẫu CV Chuyện nghiệp

Chọn màu:

Mẫu CV Theo thời gian

Chọn màu:

Mẫu CV Cao cấp

Chọn màu:

Điện thoại hỗ trợ

Người tìm việc                                       
Miền Nam:         028.7109.2424
Miền Bắc:           024.7309.2424
Nhà tuyển dụng                                     
Miền Nam:         028.7108.2424
Miền Bắc:           024.7308.2424
Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả, vui lòngĐĂNG KÝ TƯ VẤNđể được hỗ trợ ngay