Trang trí CV

Trang trí CV

Vui lòng chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng để tiếp tục.

Nếu chưa biết cách dùng tính năng này, bạn có thể xem hướng dẫntại đây.

Mẫu CVẤn tượng
Mẫu CVNổi bật
Mẫu CVTiêu chuẩn
Mẫu CVCổ điển
Mẫu CVThanh lịch
Mẫu CVCá tính
Mẫu CVChuyên nghiệp
Mẫu CVTheo thời gian
Mẫu CVCao cấp