vieclam24h

Trang Trí CV Hướng dẫn trang trí CV »

Vui lòng chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng để tiếp tục. Nếu chưa biết cách dùng tính năng này, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Mẫu CV 1

Mẫu CV 2

Mẫu CV 3

Mẫu CV 4

Mẫu CV 5

Mẫu CV 6

Mẫu CV 7

Mẫu CV 8

Mẫu CV 9

Để tuyển dụng hoặc tìm việc hiệu quả, vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN để được hỗ trợ ngay