Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
89 Đường T6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chiếu Sáng Amazon


89 Đường T6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Thu gọn thông tin