Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 1A/8, Châu Văn Lồng, Long Điềm, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ VGAS

Số 1A/8, Châu Văn Lồng, Long Điềm, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Lĩnh vực hoạt động: dầu khí
Thu gọn thông tin