Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
326/4 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty Cổ Phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành có nhiều năm hoạt động trên thị trường, hoạt động chính trong các lĩnh vực như:
+ Sản xuất các cấu kiện kim loại
+ Sửa chữa máy móc, thiết bị
+ Sửa chữa thiết bị điện,....
Thu gọn thông tin