Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
15G4 đường số 53, KDC Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM
20 - 150 người
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Giới thiệu doanh nghiệp
+ Thiết kế bản vẽ hệ thống điện (điện điều khiển, cấp nguồn,..)
+ Lập thuyết minh thiết kế
+ Vẽ và bóc tách khối lượng dự toán từ bản vẽ kỹ thuật thi công
+ Thiết kế hoàn thiện bản vẽ chi tiết thi công
+ Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Ban Tổng Giám đốc.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Thu gọn thông tin