Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
792 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, HCM
150 - 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
-Thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
-Thiết kế nội ngoại thất công trình. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng.
-Lập dự án Đầu tư – Tư vấn đấu thầu, Thiết kế quy hoạch xây dựng.
-Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
-Thiết kế kết cấu công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
-Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
-Kiểm định chất lượng công trình. Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - công nghiệp.
-Kinh doanh bất động sản.
Thu gọn thông tin