Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Tầng 14, số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
20 - 150 người
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
Giới thiệu doanh nghiệp
Triển khai bản vẽ trào thầu
Triển khai bản vẽ thiết kế bản vễ thi công (Shop-drawing)
Lập dự toán khối lượng
Thiết kế hồ sơ gia công
Hỗ trợ kỹ thuật gia công cho nhà máy và kỹ thuật lắp đặt trên công trường
Thu gọn thông tin