Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
47G2 Đường DN5 , Khu Phố 4 , Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị và vật tư ngành điện, điện năng lượng mặt trời. Bán buôn thiết bị, vật tư cơ khí
Thu gọn thông tin