Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Xóm 6, thôn Công Đình, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Dưới 20 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH DAFUKO VIỆT NAM chuyển gia công cnc
Xóm 6, thôn Công Đình, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Thu gọn thông tin