Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Số 76, Đường Lê Lai , Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trên 300 người
Sản xuất, chế biến thực phẩm
Giới thiệu doanh nghiệp
Công Ty chuyên sản xuất, chế biến thực phẩm.

Số 76, Đường Lê Lai , Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu gọn thông tin