Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Phòng 1, Lầu 2, Tòa Nhà Hữu Nghị, Số 35 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
20 - 150 người
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Giới thiệu doanh nghiệp
- Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán, ưu tiên ứng cử viên biết phần mềm amis (misa)
- Làm báo cáo thuế và quyết toán thuế và báo cáo nội bộ khi yêu cầu
- Theo dõi chi tiết công nợ phải thu, phải trả, ....
(Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
Thu gọn thông tin