Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
: 61 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn0903277107


: 61 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu gọn thông tin