Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Lô C45/I - C50/I, C58/I - C63/I và C65/I - C70/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Trên 300 người
Giới thiệu doanh nghiệp
TÊN CÔNG TY:
- Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ SÀI GÒN.
- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN.
- Tên giao dịch tiếng Anh: SAIGON TOBACCO COMPANY LIMITED.
- Tên viết tắt: VINATABA SAI GON.
2. TRỤ SỞ CHÍNH:
- Lô C45 / I - C50 / I, C58 / I - C63 / I, C65 / I - C70 / I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biểu tượng:

3. VỐN ĐIỀU LỆ: 514.486.000.000 đồng (Năm trăm mười bốn tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng).
4. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu.
5. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc.
6. CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM.
Thu gọn thông tin