Vị trí đang tuyển
empty-job
Hiện doanh nghiệp không có vị trí nào đang tuyển
Thông tin & liên lạc
99/14, Nguyen Huu Dat, p.Tay Thanh, q.Tan Phu
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Sajbernet hiểu rằng tất cả các doanh nghiệp đều khác nhau,
do đó chúng tôi muốn hiểu doanh nghiệp của bạn để tùy chỉnh giải pháp
được thiết kế riêng cho nhu cầu của bạn.
Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, chúng tôi cũng muốn tham gia vào chính mình để tìm cách cải thiện doanh nghiệp của bạn.
Trách nhiệm của chúng tôi không chấm dứt sau khi các dự án được giao, có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ có một số kết quả sau đó.
Thu gọn thông tin