Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Lầu 6, 39-41 Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM
Dưới 20 người
Giới thiệu doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH SEJUNG SHPPING
Lầu 6, 39-41 Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM
Thu gọn thông tin