Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
110 Bùi Tá Hán, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
Dưới 20 người
Viễn thông, Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính, Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Giới thiệu doanh nghiệp
Vận hành và phát triển hệ thống Server.
Cài đặt môi trường phần mềm
Giám sát, bảo trì hệ thống camera và khác phục sự cố có liên quan
Thi công mạng nội bộ (LAN)
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Thu gọn thông tin