Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
Lầu 6, số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
20 - 150 người
Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Giới thiệu doanh nghiệp
- Làm hồ sơ dự toán các dự án mới
- Làm Hồ dự sơ thầu các dự án
- Chốt khối lượng, hồ sơ nghiệm thu và các hồ sơ thanh toán
- Khảo sát dự án (nếu có)
Thu gọn thông tin