Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
18A22, KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty TNHH XNK Quốc tế Sao Mai là một công ty chuyên về dịch vụ khai thuê hải quan, vận tải hàng hóa.
Thu gọn thông tin