Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
68 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh
Dưới 20 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và thương mại
Thu gọn thông tin