Vị trí đang tuyển
Thông tin & liên lạc
677 Lũy Bán Bích - Phường Phú Thạnh - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh.
20 - 150 người
Giới thiệu doanh nghiệp
Văn phòng công chứng Tân Phú là một tổ chức hành nghề công chứng đầu tiên được cho phép thành lập và hoạt động trên địa bàn quận tân Phú nhằm phục vụ nhanh nhất, kịp thời nhất tất cả các yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch tại các quận, huyện trên toàn thành phố.
Văn phòng công chứng Tân Phú là một tổ chức hành nghề mang tính quyền lực nhà nước với đầy đủ chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm như các Phòng công chứng đang hoạt động trên cả nước.
Thu gọn thông tin