Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper

Theo dõi •134
Chia sẻ
Liên hệ
Địa chỉ:
At Area 4, Protrade International Industrial Park, An Tay Commune, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam.
Quy mô:
Trên 300 người
Lĩnh vực:
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
Hình ảnh