insurance.svg
Công ty Cổ phần Việc làm 24h chỉ cung cấp cơ hội việc làm DUY NHẤT trên website vieclam24h.vn, hãy cẩn trọng với các hình thức cung cấp việc làm khác bạn nhé!Xem thêm
Người Tìm Việc
Đăng ký/Đăng nhập
 • Nhà Tuyển Dụng

Nhân Viên Kế Toán - Accountant (會計文員)

Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2023
Lượt xem: 2113
Đăng ngày: 06/06/2023

Yêu cầu kinh nghiệm
2 năm
Mức lương
15 - 30 triệu
Cấp bậc
Chuyên viên- nhân viên
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định

Thông tin

Số lượng tuyển:
2
Yêu cầu giới tính:
Nữ
Yêu cầu bằng cấp:
Đại học
Hạn nộp hồ sơ:
14/06/2023
Địa điểm làm việc:
 • Bình Dương, Khu công nghiệp Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Tân Uyên

Mô tả công việc

工作地點 工作地點 / 工作地點:

Khu công nghiệp Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tình Bình Dương

(Company offers shuttle transport at the Binh Duong area to the company )

公司提供到Binh Duong地區上下班班車服務

Công ty có xe đưa đón trong địa bàn Bình Dương.


Job Responsibilities工作職責 / Trách nhiệm công việc:

• Handle overall accounting, control cash flow, prepare monthly revenue and expenditure budgets and analysis reports, prepare financial statements, and complete audit matters with accountants at the end of the year

• Regularly process tax requirements declaration documents

• Handle procurement and sales transaction business documents

• Handle invoices (Delivery Order, VAT and custom clearance)

• Materials and goods inventory balance regular update

• Calculate product production cost and raw materials wastage

• Report to Hong Kong Head Office and provide support to manage required documents

• Prepare monthly income and expenditure detail data tables along with original invoices and receipts

 

 • 處理全盤會計, 控制現金流動, 準備每月收支預算及分析報告, 準備財務報表, 於年終與會計師完成核數事宜
 • 定期處理稅務要求申報文件
 •  處理採購及銷售交易業務文件
 •  處理發票(送貨單、增值稅和清關)
 •  定期更新盤點材料貨物更新庫存資產表
 •  計算產品實際生產成本, 相關原材料的損壞率, 以及生產成本
 • 向香港總公司匯報及提供支援並管理所需文件
 • 向香港總公司提供每月的收入支出數據詳細表連同原單據

 

- Xử lý kế toán tổng hợp, kiểm soát dòng tiền, lập ngân sách thu chi hàng tháng và báo cáo phân tích, lập báo cáo tài chính và hoàn thành các vấn đề kiểm toán với kế toán vào cuối năm

- Xử lý hồ sơ kê khai định kỳ các yêu cầu về thuế

- Xử lý các chứng từ kinh doanh cho các giao dịch mua bán

- Xử lý hóa đơn (đơn giao hàng, thuế giá trị gia tăng và chứng từ hải quan)

- Định kỳ cập nhật vật tư hàng hóa tồn kho, cập nhật bảng cân đối hàng tồn kho

- Tính giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm, tỷ lệ hư hỏng của nguyên vật liệu liên

- Báo cáo, hỗ trợ cung cấp các tài liệu quản lý cho trụ sở chính tại Hồng Kông 

- Cung cấp bảng dữ liệu chi tiết thu chi hàng tháng cùng với các tài liệu gốc cho trụ sở chính tại Hồng Kông

Yêu cầu công việc

Requirements 履歷要求 / Yêu cầu về hồ sơ

 • Education majoring in Accounting & Finance
 • More than 2 years of accounting experience and knowledge of Vietnam’s overall financial accounting policies and systems
 • Supervise financial management reports, internal control and other accounting-related matters
 • Coordinate and carry out company budget management and financial analysis
 • Work conscientiously, independent, problem solving skills and good analytical skills
 • Excellent communication skills
 • Fluent in Vietnamese is a must (Written and Oral)
 • Fluent in either Chinese or English is a must (Written and Oral)
 • Proficient in both Chinese and English is an advantage
 • 學歷主修會計、財務
 •  2年以上會計經驗, 懂全盤會計, 了解熟識越南財務政策及體系
 •  監督財務管理報告, 內部控制及其他會計相關事項
 •  統籌開展公司預算管理、財務分析
 •  工作認真,具獨立工作, 問題解決能力及良好分析能力
 • 具良好溝通能力
 • 必須精通越南語(書面和口語)
 • 必須精通中文或英語(書面和口語)
 • 精通中英文者優先
 • Trình độ học vấn chuyên ngành kế toán và tài chính
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm kế toán, có kiến ​​thức về kế toán tổng hợp, am hiểu hệ thống và chính sách tài chính của Việt Nam
 • Giám sát các báo cáo quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ nhà máy và các vấn đề khác liên quan đến kế toán
 • Điều phối ngân sách công ty, quản lý và phân tích tài chính
 • Làm việc tận tâm, làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng phân tích tốt
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Bắt buộc thành thạo tiếng Việt
 • Cần thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh (Nói và viết)
 • Thành thạo cả tiếng Trung và tiếng Anh là một lợi thế

Quyền lợi

Welfare 福利 / Quyền lợi

- Attractive income, according to working capacity;

Thu nhập hấp dẫn, dựa theo năng lực làm việc.

 

- On Site Dormitory Offer

Có ký túc xá trong khuôn viên công ty.

 

- Flat Rental and Transport Subsidy

Có trợ cấp cho thuê chỗ ở và di chuyển.

 

- Full regimes of social insurance, health insurance and unemployment insurance as prescribed by law;

Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật;

 

- Evaluate salary increase once a year;

Đánh giá tăng lương định kỳ 01 năm 01 lần;

 

- Tet bonus, annual salary and benefits of the Company;

Thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác của Công ty

Công Ty TNHH Phát Triển Liên Vinh

Địa chỉ:
Khu công nghiệp Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tình Bình Dương
Quy mô:
10 - 150 người

Wing Tak Leather Factory Company Limited is a Hong Kong based company established in 1967, which supplies exceptional quality leather for global renowned fashion houses and brands. The U.S. market contributes 60% of our business, 25% from the Europe market and 15% from the Japan market


Wing Tak has developed over 50 years of leather processing expertise and has been awarded with Gold Rated Status by the international Leather Working Group (LWG) under the strictest industry environmental stewardship standard since 2016. We are a family owned business and we run two leather manufacturing plants in mainland China and one in Vietnam. We strive for high standards in our product quality, our team individuals and sustainability practices.