Công cụ tính lương Gross sang Net

(Áp dụng quy định mới từ 1/7/2020)
Đơn vị tiền tệ
Lương thoả thuận
VND
Mức lương đóng bảo hiểm
VND
Số người phụ thuộc
Khu vực

Giải thích lương Gross & Net

Lương Gross là gì? Là tổng thu nhập ghi trên hợp đồng của người lao động, bao gồm chi phí thuế, bảo hiểm và phí công đoàn (nếu có). Lương thực lãnh sẽ thấp hơn lương gross.

Lương Net là gì? Là số tiền lương người lao động thực lãnh sau khi đã trừ hết các khoản thuế, bảo hiểm và phí công đoàn (nếu có).

Cách tính kết quả dựa trên công thức và biểu thuế mới nhất của cục thuế. Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/tháng (theo nghị định số 954/2020/UBTVQH14) và áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 (theo điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP)